Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh


Không được chủ quan lơ là; tập trung chỉ đạo, chủ động phòng trừ sâu bệnh... là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh khi đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa chiêm xuân chiều nay tại các huyện Lâm Thao, Tam Nông và Cẩm Khê.

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 36 nghìn ha, trong đó khoảng 1/3 diện tích đã và đang trỗ. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện tại có gần 295ha bị nhiễm bệnh Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; hơn 50 ha nhiễm đạo ôn và trên 4.300 ha nhiễm khô vằn, chủ yếu nhiễm ở mức độ nhẹ và trung bình.

 

Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong phòng trừ bệnh gây hại trên lúa chiêm xuân của ngành nông nghiệp và các địa phương khi phần lớn diện tích bị nhiễm bệnh đến ngưỡng đã được phòng trừ. Đồng chí chỉ đạo: Thời tiết đang có những diễn biết bất thường, thời gian trước đến sau lúa trỗ cây lúa rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết và sâu bệnh hại. Do đó cần chủ động phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại để giảm tối đa thiệt hại và đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ chiêm xuân. Từ nay đến cuối vụ thời gian không còn nhiều, UBND các huyện thành, thị phải tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1443 về việc tăng cường công tác chăm sóc, phòng chống sinh vật gây hại trên lúa chiêm xuân năm 2019-2020; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính, dự báo để kịp thời xử lý những diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nông nghiệp luôn là trụ đỡ khi nền kinh tế gặp những khó khăn. Vì thế, ngành nông nghiệp và các địa phương không được chủ quan lơ là, tập trung chỉ đạo, chủ động phòng trừ sâu bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết và chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại. Tinh thần là phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương có hướng dẫn cụ thể, sử dụng các loại thuốc phù hợp đối với từng loại sâu bệnh và khuyến khích sử dụng các phương tiện, công nghệ trong phòng trừ trên đồng ruộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục lưu ý rầy gây hại từ sau khi lúa trỗ; theo dõi châu chấu tre để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo năng suất, sản lượng cho cả mùa vụ.

Theo Baophutho.vn