Công bố nhãn hiệu cho sản phẩm chuối tiêu Bản Nguyên


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh bàn giao văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên” cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm.

Chiều 17/12, tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Lâm Thao tổ chức công bố và bàn giao văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên” cho sản phẩm chuối tiêu Bản Nguyên do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. 

Xã Bản Nguyên hiện có gần 50% số hộ trồng chuối với tổng diện tích trên 60ha. Nhằm xây dựng thương hiệu chuối tiêu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã được UBND tỉnh giao thực hiện dự án khoa học “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên” cho sản phẩm chuối Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ”.


Nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên” cho sản phẩm chuối tiêu Bản Nguyên

Ngày 27/11/2020, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 371661 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên” cho sản phẩm chuối tiêu Bản Nguyên. Màu sắc nhãn hiệu: Xanh lá cây, vàng, vàng ngà và nâu đỏ.  Đơn vị được giao giấy chứng nhận là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lâm. Hiện đã có 230 hộ dân trong Hợp tác xã được tham gia và sử dụng Nhãn hiệu tập thể này.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phổ biến cho các thành viên tham gia quyền tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên”.

Nhãn hiệu tập thể “Bản Nguyên" được đăng ký bảo hộ là điều kiện để các thành viên sở hữu quản lý, sử dụng có hiệu quả nhãn hiệu tập thể, đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá rộng rãi, từ đó tạo thương hiệu mạnh trên thị trường, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.