Phát triển chế biến chè ở Tân Sơn

Các hộ dân làng nghề chế biến chè Mu Vố, xã Mỹ Thuận hái chè bằng tay để đảm bảo chất lượng chè chế biến.

Toàn huyện Tân Sơn hiện có trên 3.800ha chè, trong đó trên 3.700ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 11,8 tấn/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 43.000 tấn/năm.

Trên địa bàn hiện có khoảng 165 cơ sở sơ chế, chế biến chè trong đó có bảy cơ sở chế biến chè đen, công suất từ năm tấn chè búp tươi/ngày trở lên, 158 cơ sở chế biến chè xanh với quy mô đa dạng. Giá trị mang lại từ cây chè đạt trên 100 tỉ đồng mỗi năm. Cây chè đang là cây giảm nghèo của địa phương, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa giải quyết việc làm cho bà con nông dân.

Để nâng cao chất lượng chè chế biến, giai đoạn 2021-2025, huyện đặt mục tiêu xây dựng năm chuỗi chế biến chè xanh tại các xã Long Cốc, Văn Luông, Minh Đài, Mỹ Thuận, Thu Cúc; hình thành vùng chè nguyên liệu; xây dựng các mô hình liên kết giữa cơ sở chế biến và hộ trồng chè. Với hai làng nghề chè và bảy HTX chuyên sản xuất chè xanh, huyện khuyến khích sản xuất, chế biến theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu để từng bước mở rộng quy mô sản xuất.