Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

     

     Bưởi Phúc Trạch đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” cho sản phẩm “Quả bưởi” cho huyện Hương Khê tại Quyết định số 2180/QĐ-SHTT ngày 9/11/2010; thương hiệu bưởi Phúc Trạch là một trong 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đã được EU cam kết bảo hộ từ ngày 01/8/2020. Quy trình sản xuất bưởi Phúc Trạch được tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Gap và được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cây bưởi Phúc Trạch tại địa chỉ https://buoiphuctrach.gov.vn.

Doanh nghiệp, đơn vị nào có nhu cầu kết nối tiêu thụ xin liên hệ:

Sở Công Thương Hà Tĩnh, số 02 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.693.046, di động 0936.077.190.

Chi tiết văn bản Đề nghị hỗ trợ kết nối, thúc đẩy tiêu thụ bưởi Phúc Trạch xem tại đây!