Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhận được Công văn số 1714/SCT-QLTM ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về việc đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản tỉnh Gia Lai, Cục Xúc tiến thương mại xin gửi đính kèm danh sách các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai cùng các thông tin về sản lượng, chi tiết liên hệ của các nhà cung ứng địa phương và trân trọng đề nghị Quý Đơn vị phối hợp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong hoạt động tuyên truyền quảng bá, kết nối tiêu thụ trực tiếp giữa nhà cung ứng của địa phương với các hệ thống phân phối; doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu trên cả nước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai:

Anh Phạm Lê Tâm – Phòng Quản lý thương mại

Email: qltm.sct@gialai.gov.vn;  Điện thoại: 0983.189.271

2. Phòng Chính sách XTTM - Cục Xúc tiến thương mại, số điện thoại (+84) 2439347628 (máy lẻ 40); Emai: ptxk@vietrade.gov.vn./.

Toàn văn Công văn của Cục xúc tiến Thương mại xem tại đây.

Danh sách các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai xem tại đây.