Thơm hương lúa trổ bông

Giữa tháng tháng 5, các cánh đồng lúa ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đang trong thời gian trổ bông, một số diện tích đã lốm đốm vàng, báo hiệu một mùa gặt bội thu.

 


Trong thời điểm này, nông dân huyện Lâm Thao tập trung xuống đồng chăm sóc lúa.

 


Thời tiết năm nay được cho là thuận lợi để cây lúa có thể phát triển tốt. Nông dân Lâm Thao phấn khởi khi thấy lúa chắc bông.
 Những bông lúa trĩu hạt báo hiệu một mùa lúa bội thu.
 

Để cho lúa đạt năng suất cao, người nông dân phải thường xuyên làm sạch cỏ.
 

Bác Nguyễn Như Thành (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) chia sẻ: “Thời tiết năm nay thuận lợi nên lúa phát triển tốt. Lúa nhìn như vậy là rất được mùa. Hơn 6 sào lúa của gia đình tôi thỏa sức bung trổ.”
 

Theo thống kê, huyện Lâm Thao năm 2022 vào vụ lúa chiêm xuân đã gieo cấy: 3.128,3 ha, trong đó: Diện tích lúa lai 273 ha; diện tích lúa CLC 2.670,4 ha (J02 diện tích 2.168 ha); Diện tích SRI 2.220 ha (toàn phần 315 ha).

Bảo Thoa_baophutho.vn