Kết nối tiêu thụ sản phẩm xoài, nhãn của tỉnh Sơn La

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển trồng các loại cây ăn quả và gắn với phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản.

Năm 2023, sản lượng nông sản toàn tỉnh ước đạt trên 2 triệu tấn; sản phẩm trái cây trên 450.000 tấn (tăng 34,21% so với năm 2022), trong đó xoài ước đạt 81.000 tấn (tăng 63,83% so với sản lượng năm 2022); nhãn ước đạt 140.000 tấn (tăng 36,72% so với sản lượng năm 2022).

Hiện nay, đang vào vụ thu hoạch các sản phẩm xoài, nhãn của tỉnh Sơn La và để chủ động trong việc kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu ổn định cho sản phẩm xoài, nhãn của tỉnh Sơn La được thuận lợi.

Doanh nghiệp nào quan tâm, có nhu cầu kết nối liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XOÀI, NHÃN CỦA TỈNH SƠN LA

1. HTX dịch vụ và nông nghiệp nhãn chín muộn

Địa chỉ: TK Nà Sản, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Phòng SĐT: 0984868615

Sản phẩm: Nhãn chín muộn

Diện tích: 80,00 (ha)

Sản lượng: 1.000 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

2. HTX Lai Lợi, Bản Mờn

Địa chỉ: xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

người đại diện: Ông Cầm Văn Lai, ĐT: 0343.430.700

Sản phẩm: Xoài, nhãn

Diện tích: 14,00 (ha)

Sản lượng: 20 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

3. HTX Trồng cây Bình An

Địa chỉ: bản Bó Lý, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn

người đại diện: Ông Vì Văn Bình, ĐT: 0967.083.650

Sản phẩm: Xoài, nhãn

Diện tích: 10,50 (ha)

Sản lượng: 50 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

4. HTX Hoa quả Quyết Tâm

Địa chỉ: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu,

Người Đại Diện: Ô.Dương Mạnh Hà SĐT: 0364448096

Sản phẩm: Nhãn, xoài

Diện tích: 160,00 (ha)

Sản lượng: 1.600 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

5. Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc

Địa chỉ: bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc huyện Yên Châu

người đại diện: Ông Hà Văn

Sơn, điện thoại 0987676812

Sản phẩm: Quả xoài

Diện tích: 12,00 (ha)

Sản lượng: 170 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

6. HTX Hương Xoài

Địa chỉ: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu

Người đại diện: Ông Hoàng Văn Hoan SĐT: 01664956 899

Sản phẩm: Xoài, nhãn

Diện tích: 26,00 (ha)

Sản lượng: 120 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

7. HTX Dịch vụ Nông nghiệp Co Kiểng

 Địa chỉ: bản Co Kiểng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã

đại diện Ông Tòng Văn Tâm, ĐT:

0948.176.198

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 53,00 (ha)

Sản lượng: 400 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

8. HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn

Địa chỉ: Xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã

Người đại diện: Đào Ngọc Bằng SĐT: 0858072035

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 11,98 (ha)

Sản lượng: 150 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

9. HTX dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết

Địa chỉ: Xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã,

Người đại diện: ông Trần Văn Sơn ĐT: 0943112136

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 14,70 (ha)

Sản lượng: 160 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

10. HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng

Địa chỉ: Xã Nà Nghịu huyện Sông Mã

Người đại diện: Dương Tự Thanh SĐT: 0357791570

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 8,43 (ha)

Sản lượng: 80 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

11. HTX An Thịnh

Địa chỉ: Xã Nà Nghịu huyện Sông Mã

Người đại diện: Lường Văn Thoan SĐT: 0386422336

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 7,00 (ha)

Sản lượng: 40 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

12. HTX Duy Tuấn

Địa chỉ: Bản Hưng Mai xã Nà Nghịu huyện Sông Mã,

Người đại diện: Ông Vũ Duy Tuấn, SĐT: 01657684595

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 18,50 (ha)

Sản lượng: 96 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

13. HTX Tiên Cang

Địa chỉ: Bản Tiên Cang xã Chiềng Cang huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hưng, SĐT: 0962585360

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 25,00 (ha)

Sản lượng: 124 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

14. HTX DVNN Bảo Minh

Địa chỉ: Bản C5 xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã

 người đại diện: Bà Phạm Thủy Trang, SĐT: 0978275158

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 36,00 (ha)

Sản lượng: 108 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

15. HTXDVNN Lộc Hưng

Địa chỉ: Bản Tân Lập xã Chiềng Khương huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Trần Văn Lộc, SĐT: 0336069369

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 30,00 (ha)

Sản lượng: 114 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

16. HTX Phúc Vinh

Địa chỉ: Bản Cánh Kiến xã Nà Ngựu huyện Sông Mã,

người đại diện: Ông Lò Văn Tưởng, SĐT: 0385988199

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 16,40 (ha)

Sản lượng: 130 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

17. HTX Cây ăn quả Vườn Đồi

 Địa chỉ: Xã Chiềng Sơ huyện Sông Mã,

Người đại diện: Ông Lò Văn Nguyên SĐT: 01679894269

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 30,00 (ha)

Sản lượng: 150 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

18. HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười

Địa chỉ: Xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã

Người đại diện: Ông Lường Văn Mười SĐT: 0989058116

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 20,00 (ha)

Sản lượng: 170 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

19. HTX Hoa quả Chiềng Xôm

Địa chỉ: xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

Người đại diện: ông Lò Văn Thanh, ĐT: 0942.374.426

Sản phẩm: Quả nhãn, xoài

Diện tích: 20,00 (ha)

Sản lượng: 360 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

20. Công Ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Sông Mã

Địa chỉ: bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Trần Ngọc Vượng

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 10,00 (ha)

Sản lượng: 80 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

21. HTX Nông nghiệp Nậm Pù A

Địa chỉ: xã Huổi Một, huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Lò Văn Hặc, ĐT: 0822.717.585

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 20,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

22. HTX DVNN Thành Công

Địa chỉ: bản H8, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Vũ Văn Liên, ĐT: 0971.827.411

Sản phẩm: Quả xoài, quả nhãn

Diện tích: 15,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

23. HTX DVNN Khánh Minh

Địa chỉ: xã Bó Sinh, huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Bạc Cầm Khánh, ĐT: 0949.154.361

Sản phẩm: Quả xoài, quả nhãn

Diện tích: 11,70 (ha)

Sản lượng: 60 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

24. HTX Sơn Trang, bản Pá Lưng

Địa chỉ: xã Chiềng En, huyện Sông Mã

người đại diện: Ông Lò Thanh Đảng, ĐT: 0963.309.648

Sản phẩm: Quả xoài, quả nhãn

Diện tích: 23,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

25. HTX Sơn Long

Địa chỉ: bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã,

người đại diện: Ông Quàng Văn Chi, ĐT: 0343920632

Sản phẩm: Quả nhãn, xoài

Diện tích: 20,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

26. HTX DVNN Quyết Tiến

Địa chỉ: xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, người

đại diện: ông Nguyễn Duy Đông, ĐT: 0375.376.160

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 23,00 (ha)

Sản lượng: 150 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

27. HTX DVNN Bản Nhạp

Địa chỉ: xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã,

người đại diện: Ông Lường Văn Hối, ĐT: 0837.275.739

Sản phẩm: Quả nhãn

Diện tích: 16,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

28. Hợp tác xã Đoàn Kết

 Địa chỉ: xã Mường Bú huyện Mường La, giám

đốc: Ông Vũ Đăng Kế 0961893788

Sản phẩm: Quả xoài

Diện tích: 12,00 (ha)

Sản lượng: 33 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

29. HTX Phúc Sơn

Địa chỉ: TK 1, xã Mường Bú, huyện Mường La,

người đại diện: Ông Nguyễn Chí Thanh, ĐT: 0915.511.045

Sản phẩm: Xoài

Diện tích: 12,00 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

30. HTX Nông nghiệp Bắc Sơn

Địa chỉ: xã Mường Bú, huyện Mường La,

người đại diện: Ông Trần Văn Tuấn, ĐT: 0973.234.233

Sản phẩm: Xoài

Diện tích: 12,30 (ha)

Sản lượng: 100 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP

31. HTX Đảo Ngọc

Địa chỉ: bản Ngoạn, xã Mường Bú, huyện Mường La,

người đại diện: Bà Nguyễn Thị Ảnh, ĐT: 0336.831.867

Sản phẩm: Nhãn, xoài

Diện tích: 15,00 (ha)

Sản lượng: 225 (tấn)

Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy chứng nhận VietGAP./.


Đầu mối liên hệ trao đổi thông tin:

Đ/c Trần Anh Tuấn - Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Sơn La. Điện thoại: 0868269899.

BBT