Chương trình Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023

Ngày 19/6/2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 2678/KH-UBND về triển khai Chương trình Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch là hình thành kênh tiếp xúc giữa chính quyền các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp và chính quyền, doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp phân phối; doanh nghiệp và người tiêu dùng; góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết nối, hỗ trợ phát triển thị trường cho hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm đặc sản của Thanh phố Hồ Chí Minh, đặc sản các vùng miền, sản phẩm OCOP; Thúc đẩy thương mại điện tử, kết nối cung cầu trực tuyến, hỗ trợ nhà sản xuất tiếp cận và xây ựng kênh bán hàng trực tuyến thông qua các nến tảng mạng xã hội, sản thương mại điện tử; Góp phần tiết giảm chi phí trung gian trong lưu thông hàng hóa, chí phí tìm kiếm nhà cung ứng của doanh nghiệp phân phói, chi phí đưan hàng vào kênh phân phối của doanh nghiệp cung ứng…

Kế hoạch được triển khai đồng bộ, xuyên suốt cả năm thông qua 04 nội dung chính: Kết nối trực tuyến; kết nối tập trung; kết nối đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP; kết nối theo chuyên đề, mùa vụ và kế hoạch của các tỉnh, thành.

Thời gian tổ chức các sự kiện (dự kiến):

1. Kết nối cung cầu trực tuyến: Thông qua website: www.ketnoicungcau.vn;

2. Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023 (kết nối tập trung):

+ Từ ngày 21/12 đến ngày 24/12/2023;

- Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Kết nối cung cầu chuyên đề chuyên đề đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP: Tổ chức các sự kiện tuần lễ hàng đặc sản vùng miền theo ngành hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

4. Kết nối theo chuyên đề, mùa vụ và kế hoạch của các tỉnh, thành: Tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, ký kết hợp đồng, thu mua kịp thời nông sản mùa vụ tại các địa phương.

Các DN, HTX có nhu cầu đăng ký tham gia các sự kiện Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023 liên hệ:

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 38 291 670 hoặc (028) 38 222 311

Email: sct@tphcm.gov.vn.

BBT