Thông tin liên hệ28B - đường Kim Đồng - Phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
(0210) 3 841 447 - 3 638 999


http://nongsan.phutho.gov.vn