Đặc sản miền Đất Tổ


none

Thịt chua Trường Foods

Trường Foods là thương hiệu số 1 sản xuất Thịt Chua, nức tiếng ở vùng đất Tổ Phú Thọ.Tiền thân của công ty Trường Foods là Cơ sở sản xuất thịt chua...