Mì gạo Hùng Lô


none

Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì đã nổi danh từ lâu với nghề làm mỳ, bún sạch. Năm 2004, làng làm mỳ Hùng Lô đã được công nhận là làng nghề truyền thống.

Để chủ động trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của làng nghề, tháng 7.2016, Hợp tác xã mỳ gạo Hùng Lô được thành lập, quyền thương hiệu cho sản phẩm mỳ, bún sạch của làng cũng được đăng ký.

Các công đoạn sản xuất mỳ của HTX đều đảm bảo nghiêm ngặt theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô của Hợp tác xã bán ra thị trường được đóng gói, có logo, nhãn mác riêng làm tăng độ tin cậy cũng như thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng.

Mỗi ngày, Hợp tác xã sản xuất được khoảng 2 tấn mỳ cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.
Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.

Thông tin liên hệ:

Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô

Địa chỉ: Khu 9, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm: ông Cao Đăng Duy

Di động: 0984 057 684

Email: htx.mygaohunglo@gmail.com