Rau an toàn Tứ Xã


none

Sản xuất rau là nghề truyền thống và thế mạnh của xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Và đểchủ động, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ, đầu năm 2016, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã đã được thành lập.

Hiện nay, Hợp tác xã có 58 hộ tham gia sản xuất rau an toàn, trong đó có 116 lao động tham gia sản xuất trực tiếp trên diện tích 3,5 ha.

Hợp tác xã là  một trong những đối tác của tổ chức VECO ở tỉnh Phú Thọ cung ứng rau an toàn cho VinEco (thành viên của tập đoàn VinGroup).

Mỗi ngày Hợp tác xã cung ứng khoảng 1 tấn rau các loại ra thị trường.

          * Thị trường tiêu thụ:Trong và ngoài tỉnh, hệ thống siêu thị Vinmart.

Thông tin liên hệ:

HTX dịch vụ sản xuấtsơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã

Địa chỉ: Khu 19, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm: ông Nguyễn Văn Nghĩa

Di động: 0981 106 632

Hộ sản xuất tiêu biểu:

Ông Hoàng Văn Đoàn

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Di động: 0981 106 632

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Di động: 0914 227 633

Bà Chử Thị Hiền

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 01684 066 135

Bà Nguyễn Thị Kết

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Di động: 01655 654 109

Bà Nguyễn Thị Chinh

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Di động: 01669 155 092

Bà Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: Khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Di động: 0904 860 565