Tương Dục Mỹ


none

Làng Dục Mỹ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao nổi tiếng với nghề làm tương cổ truyền từ lâu. Tương ở đây được ủ chín đủ ngày có màu vàng hơi đỏ, vị thanh, không gắt, ngọt đậm mà không mặn.

Năm 2007, làng tương Dục Mỹ được UBND tỉnh Phú Thọ chính thức công nhận là làng nghề sản xuất tương truyền thống. Năm 2009, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Hiện nay, làng nghề tương Dục Mỹ có 60 gia đình làm tương cổ truyền với sản lượng 20.000lít, doanh thu bình quân đạt 200-300 triệu mỗi năm.

* Thị trường tiêu thụ:Trong và ngoài tỉnh.

Thông tin liên hệ:

Làng nghề sản xuất tương truyền thống Dục Mỹ

Địa chỉ: Thôn Dục Mỹ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh phú Thọ

Trưởng làng: ông Phạm Văn Ngãi

Di động: 0974 406 332

Tương nếp thơm Minh Phượng

Địa chỉ: Khu 16, thôn Dục Mỹ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh phú Thọ

Di động: 0989 535 271; 01634 284 983

Bà Đỗ Thanh Nghì

Địa chỉ: Thôn Dục Mỹ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh phú Thọ

Điện thoại: 02103 780 219