Nông, lâm, thủy sản


none

Quế - Yên Lập

Huyện Yên Lập hiện có1.250 ha trồng quế. Trong đó diện tích trồng trên 10 năm là 591 ha, diện tích trồng dưới 10 năm có 659 ha. Tập trung nhiều nhất ở...