Nấm Đồng Cam


none

Nghề trồng nấm đã có từ lâu ở xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê. Năm 2010, hợp tác xã trồng nấm được thành lập theo dự án phát triển nông nghiệp cận đô thị. Các loại nấm được hợp tác xã trồng chủ yếu là nấm rơm, nấm sò, nấm linh chi, mộc nhĩ...

Đến nay, Hợp tác xã trồng nấm Đồng Cam có 15 hộ tham gia sản xuất, trong đó 21 xã viên tham gia sản xuất trực tiếp. Qui mô trồng nấm ngày càng mở rộngvới diện tích lán trại là 3000m2 sức chứa hàng chục vạn bịch mộc nhĩ, nấm các loại/đợt, năng suất 10 tấn/năm, doanh thu đạt 1,2 tỷ/năm.

Hợp tác xã cũng đã đầu tư hệ thống giàn tưới, lò hấp khử trùng... nhằm giảm công chăm sóc, tăng năng suất. Những loại nấm cao sản có giá trị kinh tế cao như: Nấm đùi gà, linh chi đã đưa vào trồng, tăng thu nhập cho xã viên. 

Thông tin liên hệ:

Hợp tác xã nấm Đồng Cam

Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm: ông Nguyễn Đức Thành

Di động: 0982 887 114