Quế - Yên Lập


none

Huyện Yên Lập hiện có1.250 ha trồng quế. Trong đó diện tích trồng trên 10 năm là 591 ha, diện tích trồng dưới 10 năm có 659 ha. Tập trung nhiều nhất ở xã Trung Sơn với diện tích 900ha, còn 350 ha tập trung ở các xã Thượng Long, Nga Hoàng... Cây quế mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Phần lá, cành dùng để sản xuất tinh dầu quế; phần vỏ được sử dụng nhiều trong sinh hoạt, trong y dược, trong ẩm thực, hoặc sơ chế để xuất khẩu; gỗ quế được sử dụng trong xây dựng, đóng đồ dùng như bàn, ghế, giường tủ, sản xuất đồ mỹ nghệ… * Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh

Quế Yên Lập
Huyện Yên Lập hiện có1.250 ha trồng quế. Trong đó diện tích trồng trên 10 năm là 591 ha, diện tích trồng dưới 10 năm có 659 ha. Tập trung nhiều nhất ở xã Trung Sơn với diện tích 900ha, còn 350 ha tập trung ở các xã Thượng Long, Nga Hoàng...
Cây quế mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Phần lá, cành dùng để sản xuất tinh dầu quế; phần vỏ được sử dụng nhiều trong sinh hoạt, trong y dược, trong ẩm thực, hoặc sơ chế để xuất khẩu; gỗ quế được sử dụng trong xây dựng, đóng đồ dùng như bàn, ghế, giường tủ, sản xuất đồ mỹ nghệ…
* Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh
Thông tin liên hệ:
Ủy ban nhân dân xã Trung Sơn
Địa chỉ: xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch xã: Đinh Ngọc Trai
Di động: 0972 817 691
Ủy ban nhân dân xã Thượng Long
Địa chỉ: xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch xã: Nguyễn Kim Thành
Di động: 0961 193 689
Ủy ban nhân dân xã Nga Hoàng
Địa chỉ: xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch xã: Trịnh Tiến Xuân
Di động: 0972 275 936
Hợp tác xã sản xuất chế biến nông lâm nghiệp Trung Sơn
Chủ nhiệm: Lê Duy Hưng
Địa chỉ: xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
Di động: 0983 860 542