Rau an toàn Tân Đức


none

Tân Đức (thành phố Việt Trì) là một trong những địa phương đi đầu trong mô hình trồng rau sạch, rau an toàn tại tỉnh Phú Thọ.

Năm 2011, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ rau an toàn Tân Đức được thành lập, đến nay đã thu hút được 272 hộ tham gia sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 25 ha. Trong đó có 20ha chuyên sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn của VietGAP.

Hiện nay, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ rau an toàn Tân Đức mỗi ngày cung cấp khoảng 4 - 6 tấn rau an toàn các loại ra thị trường.

* Thị trường tiêu thụ: Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái...

Thông tin liên hệ:

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ rau an toàn Tân Đức

Địa chỉ: xã Tân Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chủ nhiệm: ông Nguyễn Văn Thành

Di động: 01687974232