Nón lá Gia Thanh


none

Nghề làm nón lá làng Dền xã Gia Thanh,huyện Phù Ninh có truyền thống gần 70 năm. Mỗi chiếc nón lá đã và đang góp phần bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của các làng nghề vừa tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho đại bộ phận người dân trong xã.

Nón lá làng Dền Gia Thanh được UBND tỉnh công nhận làng nghề năm 2005, đến nay làng nghề có khoảng 80 hộ tham gia sản xuất nón lá. Bình quân mỗi tháng làm ra khoảng 160-180 chiếc nón.

Thời gian gần đây, làng nón Gia Thanh còn được rất nhiều khách du lịch nước ngoài tham quan, trải nghiệm.

Thị trường tiêu thụ:Trong và ngoài tỉnh

Thông tin liên hệ:

Làng nghề nón lá Dền

Địa chỉ: Khu 4, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Đại diện: bà Triệu Thị Nhường

Di động: 01656 601 360

Hộ sản xuất, tiêu thụ:

Bà Hán Thị Thêm

Địa chỉ: Khu 5, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Di động: 01658 697 158