Đoan Hùng xây dựng 55 vùng chè tập trung

Xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực, huyện Đoan Hùng đang tập trung cơ cấu lại ngành chè theo hướng xây dựng các vùng chè tập trung quy mô lớn và nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển bền vững các mối quan hệ giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Tổng diện tích chè trên địa bàn huyện hiện đạt trên 2.610ha, sản lượng búp tươi đạt trên 38.000 tấn/năm, thu nhập từ cây chè đạt trên 130 tỷ đồng/năm, tăng 5,9% so với năm 2020. Ngoài 498,24ha chè của Công ty chè Phú Bền đã được cấp giấy chứng nhận an toàn bền vững, gần 42ha của HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã Tây Cốc cũng đã được cấp mã số vùng trồng. Đáng chú ý, toàn huyện đã xây dựng được 55 vùng sản xuất chè tập trung quy mô lớn với diện tích 1.280ha tập trung trên địa bàn các xã: Bằng Doãn, Phúc Lai, Phú Lâm, Tây Cốc, Ca Đình và Công ty Chè Phú Bền.

Việc quy hoạch, xây dựng vùng chè tập trung sẽ tạo nền tảng để các vùng chè phát triển, sẵn sàng đáp ứng thị trường lớn.

Theo Đinh Vũ_baophutho.vn