Mời tham gia Hội chợ và các hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023; Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023; Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2023, theo đó, Sở Công Thương được Bộ Công Thương, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương năm 2023, cụ thể:

1. Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn:

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 24/11-30/11/2023.

- Địa điểm: Tại Sân Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

2. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa:

- Thời gian: Dự kiến ngày 24/11/2023 (buổi chiều)

- Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

3. Tập huấn ngắn hạn về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên Internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã:

- Thời gian: Dự kiến ngày 25, 26/11/2023 (Thứ bảy, chủ nhật)

- Địa điểm: Tại thành phố Bắc Kạn.

Doanh nghiệp, HTX quan tâm xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292

Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com

Người liên hệ: Ông Quách Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0961.014.262 hoặc Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Khuyến công và Tư vấn, số điện thoại: 0913.995.907.

Trân trọng!

BBT