Mời tham gia “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT, ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/07/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị, hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông. Được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện nhằm kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đăk Nông.

Thời gian: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 01/11/2023,

Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Đắk Nông, Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Quy mô: Với quy mô 300 gian hàng gian hàng tiêu chuẩn.

Doanh nghiệp, HTX quan tâm xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Nông.

Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 02612.216.950.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Lên, Điện thoại: 0917.795.557; Email: lenntk.sct@daknong.gov.vn; Ông Hoàng Quốc Phú; Điện thoại: 0986.978.997;

Email: hoangquocphu.sctdaknong@gmail.com.

Chi tiết Thư mời xem tại đây!

Trân trọng!

BBT